Բոլոր տեսակի ցավերից ազատվել ձեզ կօգնի այս աղոթքը

«Տեր, ով բարեգութ Աստված.

 

 

Լուսավորվի ձեր անունը երկնքում և երկրում. Տիեզերքից տիեզերք. Տեր…

Խավարի դեմ պայքարելու ուժերս պահպանիր, որպեսզի ոչ միայն կարողանամ պայքարել, այլ նաև՝
մաքրել մայր երկիրը բոլոր տեսակի աղբից:

Սովորեցրու տարբերել չարը բարուց և օգնիր հոգուս՝ մնալ խաղաղության մեջ : Ամուր պահիր եղբայրներիս և քույրերիս ուժերը՝ ինչպես իմ հարազատների,այնպես էլ ինձ օտարներին:

Թող որ նրանք տեսնեն ձեր իսկական փառքը եւ սիրով լցվեն իրենց սրտերում: Եվ հաղթահարեք մթությունից դեպի լույս տանող ճանապարհի խոչընդոտները:
Տեր, կկատարվո քո բոլոր ցանկությունները

Արի՛, Տե՛ր Աստված, տեսության հիվանդացած հոգուս, դիր Քո ձեռքն իմ վրայ և բժշկիր՝ ասելով. «Զորացի՛ր, վերցրո՛ւ Քո մահիճը և գնա կյանքի արդարություն տանող ճանապարհով»։

Փարատիր ցավերն ու բժշկիր Քո ժողովրդի հիվանդությունները և ամենահաղթ խաչիդ նշանով բոլորին կատարյալ առողջություն շնորհիր, որով մարդկության տկարությունը կրեցիր ու դատապարտեցիր մեր կյանքի և փրկության թշնամուն։

Բարիքներ պարգևող, Քեզ հայտնի են մեր կարիքները, առատ ողորմությունդ պարգևիր Քո արարածներից յուրաքանչյուրին, որոնց միջոցով միշտ գովվի Ամենասուրբ Երրորդությունդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։

Ամեն։