Նախկինների միջեւ ներտեսակային պա յքար է սկսվել․ Ընդ որում՝ շատ ավելի սո ւր, քան իրենց ու իշխանությունների միջեւ է

Նախկինների միջեւ ներտեսակային պա յքար է սկսվել․ թե՛ կոմպրոմատների ձեւով եւ թե՛ թաղային «տաս,ովշիկների» համար։

Կոմպրո մատայինը՝ առայժմ պր ոքսի ու ժերի միջոցով։ Ընդ որում՝ շատ ավելի սո ւր, քան իրենց ու իշխանո ւթյունների միջեւ է։ Զար մանալի չէ․ պայ քար է գնում նույն էլեկտ որատի համար, որը այնքան մեծ չէ, որ բավար արի երկուսի խորհ րդարան անց նելուն էլ։

Տեսանելի է, որ այդ պայքարում առա յժմ հաղթում է Քոչարյանի «Հայաս պան» դա շինքը, քանի որ վայ ելում է Ռուսաստանի եւ

Հայաստանում այդ երկրի ուն եցած ցան ցերի, այդ թվում՝ գործակ ալ ների եւ ազդեցության գործ ակալների օժան դակությունը։
Հովսեփ Խուրշուդյանի ֆեյսբուքյան էջից

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: