Սա կազմակերպված դիտավորյալ հան ցագործություն է ՀՀ֊ի հանդեպ

Սա կազմ ակերպված դիտավորյալ հան ցագործ ություն է ՀՀ֊ի հանդեպ թե՞ ոնց,,,

Հիմա սա կազմա կերպված դիտա վորյալ հանցա գործ ություն է ՀՀ֊ի հանդեպ թե՞ ոնց,,,

խոսքս օրե նսգր քերին չեն վերաբերում,այլ բարո յական ար ժեքն երին,գլխիս օր ենքի մասով լո լո կարդ ացող չլինի հան կարծ։

Այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Գնել Սարգսյանը։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: